KONSTVERK          

 

 

Jag kan utföra väggmålningar eller andra utsmyckningar på beställning.

 

 

 

 

 

Korsvirkeshuset

Gläntan

Väggmålning

 

 

 

 

 

Kontakta mig för prisuppgifter.

tillbaka